Veřejné zakázky

Nákup hygienické prokládací pračky pro DDDV


Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Nákup hygienické prokládací pračky pro DDDV"

Vybraný uchazeč: PRAGOPERUN, spol. s r. o., Modletice 98, 251 01 Říčany, IČ: 41190360

Cena bez DPH: 1.850.000,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 29. 3. 2017