Veřejné zakázky

Nákup elektronického čipového značení prádla pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Nákup elektronického čipového značení prádla pro DDDV"

Vybraný uchazeč: DataExpert s.r.o., Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň, IČ: 27965201

Cena bez DPH: 1.719.178,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 20. 6. 2018