Veřejné zakázky

Nákup dodávkového automobilu s vybavením pro vozíčkáře


Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Nákup dodávkového automobilu s vybavením pro vozíčkáře"

Vybraný uchazeč: Milan Král a.s., Pod Stromovkou 211, 370 01 Litvínovice, IČ: 48203734

Cena bez DPH: 909.000,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 6. 4. 2017