Dodávka antidekubitních matrací aktivních

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 9. 3. 2023

Předmět zakázky: "Dodávka antidekubitních matrací aktivních"

Vybraný uchazeč: Stamed s.r.o., Vřesová 667, 330 08 Zruč - Senec, IČ: 29161941

Cena bez DPH: 173.869,57 Kč

Datum uzavření smlouvy: 14. 4. 2023