Zvyšování kvalifikace zaměstnanců

15.07.2021

V rámci problematiky péče o klienta s inkontinencí je potřeba se stále vzdělávat a i naši zaměstnanci se zdokonalují v této problematice ve spolupráci s firmou  HARTMANN-RICO a.s. 

Certifikát kvality péče o klienty s inkontinencí
Certifikát kvality péče o klienty s inkontinencí