Slavnostní předávání pamětních listů

22.02.2022

V pondělí dne 14. 2. 2022 ku příležitosti zahájení nového letního semestru virtuální univerzity třetího věku proběhlo slavnostní předávání pamětních listů všem studentkám - seniorkám, které již absolvovaly zimní semestr na téma Rituály královských evropských rodů.

Setkání proběhlo v dopoledních hodinách za přítomnosti paní ředitelky Jany Zadražilové, která osobně každé studentce pogratulovala, předala pamětní list, vysokoškolský index a krásné květiny a povzbudila všechny k dalšímu studiu.

Seniorky dále pokračují ve studiu navazujícím letní semestrem, ve kterém se budou vzdělávat v kurzu Genealogie. Kurz jež zaštiťuje Provozně ekonomická fakulta v Praze, povede lektor Ing. Mgr. Martin Slaboch, Ph.D.