Slavnostní otevření Dětské skupiny

05.04.2018

logo Evropské unie

logo Ministerstva práce a sociálních věcí

Dne 27. 3. 2018 jsme za účasti hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské slavnostně otevřeli Dětskou skupinu Rybičky. Dětskou skupinu budou navštěvovat děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky o celkové kapacitě 12 dětí. O děti budou pečovat celkem čtyři pečující osoby každý pracovní den od 6:00 hod. do 19:30 hod. Díky nižšímu počtu dětí a většímu počtu pečujících osob je péče poskytována s individuálním přístupem k dítěti a jeho potřebám. Dětská skupina přispívá k lepšímu slaďování rodinného a profesního života. 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dětská skupina r. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006832, prioritní osa OPZ: 1. 2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.

slavnostní přestřižení pásky
slavnostní přestřižení pásky
denní místnost dětské skupiny
denní místnost dětské skupiny