Poslední ohlédnutí za letními aktivitami

28.09.2022

V průběhu měsíců srpna a září 2022 proběhlo mnoho akcí konaných v Domově důchodců Dobrá Voda a výletů do blízkého okolí. Konalo se opékání buřtů v ryze pánské společnosti. U toho nám zazpívaly trampské písničky naše aktivizační pracovnice Hanka a Katka.

Vypluli jsme výletní lodí z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou. Po cestě jsme si dali kávu a kochali se okolní krajinou. Velkým zážitkem byla plavební komora, jež zprůjezdňuje jez a vyrovnává hladinu vody.

V Třeboni jsme se v Botanické zahradě dozvěděli zajímavosti o našich i cizokrajných rostlinách. Měli jsme možnost navštívit skleník s masožravými rostlinami a spatřit vodní a mokřadní rostliny. Výlet byl doplněn odborným výkladem.

Jako každý rok i letos nás přijel navštívit pan Vondrášek se svou ukázkou dravců. Tentokráte i s nově narozenými přírůstky.

A poslední zářijový týden nám přijela do Domova zahrát a zazpívat folková skupina DRC. Věříme, že všem se letní program líbil a již se těší na následující podzimní období, které bude rovněž nabité krásným programem.