Poděkování dobrovolnicím

12.02.2021

Srdečně děkujeme jménem Domova důchodců Dobrá Voda všem dobrovolnicím, které pravidelně připravují nádherné domácí zákusky, jež velice těší naše seniory. Velmi si vážíme toho, že i v tak obtížné době se najdou lidé, kteří myslí na druhé. Je vidět, že vaše zákusky jsou poctivě připravené a s láskou pečené. Naši uživatele jsou takovými dary nesmírně potěšeni a dojati.

Děkujeme!

sladká roláda
sladká roláda
perníčky
perníčky