Nošení ochranných prostředků

02.03.2021

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je nutné při vstupu do Domova důchodců Dobrá Voda použít ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95). 

Děkujeme za pochopení.