Kulatý stůl na téma paliativní péče

11.06.2024

Domov pro seniory Dobrá Voda je zapojen od ledna roku 2023 do II. běhu dvouletého projektu Paliativní péče v pobytových sociálních službách, který zaštiťuje nadační fond Abakus. Tento program se zaměřuje na rozvoj, podporu a zavádění paliativní péče v domovech pro seniory.

V Domově pro seniory Dobrá Voda se snažíme, aby paliativní péče byla běžnou součástí života našich seniorů. Senioři k nám přichází strávit závěr života a otázky umírání a smrti jsou jejich přirozeným tématem. Chceme, aby náš Domov byl otevřený těmto otázkám, a proto se snažíme s našimi seniory sdílet jejich obavy a nejistoty, jsme jim nablízku a profesionálně pomáháme v každé situaci, kterou zde prožívají.

V pátek 3. 5. 2024 jsme se rozhodli uspořádat menší společnou debatu pro lékaře a odborníky v oblasti paliativní péče s názvem "Kulatý stůl na téma paliativní péče". Nosným tématem bylo "Dříve vyslovené přání". Ke kulatému stolu jsme přizvali lékaře z naší organizace, z Domova pro seniory Chýnov, odborníky na paliativní péči z Nemocnice České Budějovice, lékaře z hospicové péče, paliatry, advokáty zabývající se problematikou Dříve vysloveného přání, ředitelku organizace zapojenou do I. běhu programu NF Abakus a naše členy multidisciplinárního týmu paliativní péče v DS Dobrá Voda.

Debata byla velmi přínosná a rádi bychom v budoucnu podobné setkání znovu zopakovali.