Jarní setkání u ohně

17.04.2018

Dne 12. dubna jsme společně s klienty z pobytového oddělení B1, B2 připravili oheň, kde jsme si opekli klobásy a zapili studeným pivem. K úplné spokojenosti všech zúčastněných pánů nám hrály na kytary dvě pozvané slečny, které tím pádem oživily pouze pánskou společnost. Všichni přítomní si zavzpomínali na mladá léta s hudbou Wabiho Daňka, bratří Nedvědů a dalších idolů jejich dorosteneckého věku. Slunce a dobrá nálada udělala krásné odpoledne s jarní oblohou.

opékání buřtů na ohništi v zahradě domova
opékání buřtů na ohništi v zahradě domova