Fotografování vzpomínek

07.02.2024

V rámci naplňování našeho projektu biografických fotopanelů jsme ve čtvrtek 1. února navštívili českobudějovickou nemocnici. Paní Anna Palíšková zde přes čtyřicet let pracovala jako instrumentářka na chirurgii.

Díky vstřícnému přístupu vedení nemocnice jsme proto mohli portrétovat paní Palíškovou v prostředí, kterému zasvětila svůj profesní život.

Velmi milým se stalo osobní setkání s primářem MUDr. Petrem Ptákem, Ph.D., který na oddělení začínal v době, kdy paní Palíšková na chirurgii pracovala. Přestože nemocnici opustila před bezmála třiceti lety, vzpomínky na vzájemnou spolupráci se rázem vrátily.

Děkujeme panu primáři za ty krásné a silné chvíle, kdy se svojí bývalé a zasloužilé kolegyni věnoval.