Dobrovodské zrcadlení 2022

08.08.2022

Dne 3. srpna 2022 proběhlo vyhlášení 1. ročníku literární soutěže Dobrovodské zrcadlení v Domově důchodců Dobrá Voda na téma "Přátelství mého života aneb s přítelem není žádná cesta dlouhá". Do literární soutěže bylo přihlášeno 13 příspěvků z toho 8 příspěvků Domova důchodců Dobrá Voda, 2 příspěvky z Domova seniorů Chvalkov a 3 příspěvky z Domova seniorů Chýnov. Hlavním cílem soutěže byla možnost vyjádření svých myšlenek, pocitů, představ i přání našich seniorů. Byla to i možnost rekapitulace (sumarizace) v životě, sdílení a předávání jedinečnosti daného okamžiku. Myšlenka na uspořádání literární soutěže vznikla v návaznosti na práci s životním příběhem uživatele, s kterým v našem domově pracujeme a který se promítá do nejrůznějších forem aktivizací, ať už skupinových nebo individuálních (reminiscence, tvorba knihy životního příběhu apod.). 

Příspěvky byly v "uchopení tématu" velmi individuální a specifické. Objevily se příspěvky v pojetí přátelství k městu, sourozenci, kamarádům, prarodičům i čtyřnohým mazlíčkům. Vyhlášeny byly ceny: cena roku, ceny za prózu, zvláštní cena pro tým za poezii. Ostatní přispěvatelé pak získali cenu za účast. Všichni zúčastnění byli odměněni dárkovými balíčky a diplomy, které převzali z rukou paní ředitelky paní Jany Zadražilové.