Konvektomat 20 x 1/1 včetně příslušenství

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 27. 3. 2023

Předmět zakázky: "Konvektomat 20 x 1/1 včetně příslušenství"

Vybraný uchazeč: RO Gastroservis – CB s.r.o., Dolní Stropnice 96, 373 24 Římov, IČ: 05027012

Cena bez DPH: 705.620,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 25. 4. 2023