Veřejné zakázky

Dodávka vybrané počítačové techniky pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka vybrané počítačové techniky pro DDDV"

Vybraný uchazeč: KOSTAX spol. s r. o., V. Nezvala 745/22, 370 06 České Budějovice, IČ: 60850353

Cena bez DPH: 390.420,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 12. 11. 2020