Veřejné zakázky

Nákup a montáž konvektomatu pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Nákup a montáž konvektomatu pro DDDV"

Vybraný uchazeč: PROGASTRO GTE, s.r.o., Javorová 788/1a, 693 01 Hustopeč, IČ: 29240786

Cena bez DPH: 419.925,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 27. 5. 2019