Projekty

Dobrovolníci

"Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, ale zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových zkušeností a dovedností a obohacením v mezilidských vztazích."

PhDr. Jiří Tošner, předseda občanského sdružení HESTIA (Národní dobrovolnické centrum)

Zákon o sociálních službách klade důraz na zvyšování kvality poskytované péče. Standardy kvality hovoří například o tom, že uživatelé sociálních služeb by měli žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci, měli by být součástí okolního společenství, jejich život by měl být důstojný při zachování schopnosti určovat individuálně své potřeby.

Jednou z možností, jak přirozeně a nenásilně naplnit uvedené zásady, jsou dobrovolníci, tedy lidé, kteří bezplatně nabídnou část svého času, energie a schopností a věnují je našim uživatelům.

Být dobrovolníkem už je samo o sobě velká věc. Věnuje svůj volný čas, dovednosti, emoce. Dobrovolnictví není ale pouze o dávání. Dobrovolník získá úplně novou životní zkušenost, pozná nové prostředí, nové lidi, ví, že dělá něco, co má smysl, má možnost se seberealizovat.

ADRA, Dobrovolnické centrum České Budějovice

Domov důchodců Dobrá Voda začal od května 2009 spolupracovat s humanitární organizací Adra - Dobrovolnickým centrem v Českých Budějovicích. V současné době navštěvuje Domov důchodců Dobrá Voda 10 dobrovolníků, kteří jsou u ADRY evidováni a dobrovolnickou činnost provádějí na základě smluvního vztahu. Dobrovolníci zde procházejí speciálním výcvikem, musí být bezúhonní a starší 15 let. Dobrovolníkem se může stát člověk různého věku, vzdělání nebo zálib.

Náplň práce dobrovolníků

"Práce" dobrovolníků spočívá v naslouchání a rozhovorech, ve vyprávění nebo čtení knih, společně s uživateli si mohou zahrát stolní hry, luštit křížovky či sudoku nebo se vydat na procházku. Mimo individuální práci s uživateli mohou dobrovolníci pomoci při pořádání různých společenských akcí, výletů, terapeutických aktivit.

Služby dobrovolníků jsou využívány především u těch uživatelů, kteří nemají příbuzné nebo je nikdo z blízkých nenavštěvuje. Mezi dobrovolníky a seniory tak vznikají nové přátelské vztahy, vzájemně se jeden na druhého těší, povzbuzují se a sdílejí své prožitky a zkušenosti.

Pokud Vás možnost takové spolupráce oslovila, navštivte nás. Odměnou není jen dobrý pocit z prospěšné práce, ale je to i získání zkušeností, které lze využít i později v zaměstnání nebo při studiu.

Kontaktní adresy:

Domov důchodců Dobrá Voda

Pod Lesem 1362/16

373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Kontaktní osoba: Mgr. Renata Tetourová

Tel.č.: 387 721 123, 775 246 103

e-mail: socialni.vedouci@domov-dobravoda.cz


ADRA, Dobrovolnické centrum České Budějovice

Fráni Šrámka 34

370 01 České Budějovice

Kontaktní osoba: Mgr. Simona Žigová

Tel.č.: 737 265 977

e-mail: zigo.simona@seznam.cz