Základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování,
 • poskytnutí stravy,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (vycházky, výlety, návštěvy kulturních akcí, táboráky, zábavy apod.),
 • sociálně terapeutické činnosti (zooterapie, dílna pro ženy i muže, individuální ergoterapie apod.),
 • aktivizační činnosti (trénování paměti, ranní cvičení, muzikoterapie, fyzioterapie apod.),
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (styk s úřady apod.). 

Doplňkové služby:

 • knihovna,
 • pastorační péče,
 • vlastní kaple,
 • bufet, pojízdný bufet,
 • kadeřnictví,
 • lékárna.