Veřejné zakázky

Dodávka antidekubitních matrací pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka antidekubitních matrací pro DDDV"

Vybraný uchazeč: Stamed s.r.o., Vřesová 667, 330 08 Zruč - Senec, IČ: 29161941

Cena bez DPH: 173.695,55 Kč

Datum uzavření smlouvy: 14. 4. 2022