Aktuality

Konec října se nesl v duchu sportu a soutěživosti, jelikož v našem domově proběhl 4. ročník Dobrovodských sportovních her. Úvodem všechny přivítala a pár slov pro posílení sportovního ducha pronesla paní ředitelka. Tímto byly slavnostně zahájeny samotné hry. Uživatelé postupně procházeli různá stanoviště, jako např. sportovní střelbu, hod oštěpem,...

Svět loutek

28.10.2022

V pátek dne 21. 10. 2022 nám přijel zpříjemnit pan Fink se svojí sbírkou loutek. Vyprávěl o rodinné historii loutkářství, jejich výrobě a nakonec uživatelům a dětem z Dětské skupiny Rybičky zahrál krátké loutkové divadlo.

Paní Hojková z Diecézního centra v Českých Budějovicích si pro seniory našeho domova připravila besedu s projekcí o svaté Anežce české. V rámci besedy si mohli senioři prohlédnout např. trnovou korunu.

Zveme Vás na Dobrovodské sportovní hry 2022 ve stylu olympijských her, které se budou konat 18. 10. 2022 od 14:00 v areálu Domova důchodců Dobrá Voda (společenská a relaxační místnost v budově "C").

Dne 10. 10. 2022 jsme navštívili Čistírnu odpadních vod v Hrdějovicích. Komentovanou prohlídkou nás provedli zaměstnanci čistírny, kteří poutavě hovořili o procesu čištění odpadní vody. Přestože byl areál velice rozlehlý, senioři prohlídku absolvovali s nadšením.