Rámcová dohoda na dodávky televizorů

Zadavatel: Domov pro seniory Dobrá Voda

Datum vyhlášení výzvy: 14.5.2024

Předmět zakázky: "Rámcová dohoda na dodávky televizorů"

Vybraný uchazeč: Kostax spol. s r.o., V Nezvala 745/22, 370 06 České Budějovice, IČ: 60850353

Cena bez DPH: 598 800,00 Kč

Datum uzavření smlouvy: 29.5.2024