Veřejné zakázky

Oprava vrat a plotu na severní straně budovy DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Oprava vrat a plotu na severní straně budovy DDDV"

Vybraný uchazeč: DOLMEN-CB, s.r.o., Nám. Bratří Čapků 1128/1, 370 07 České Budějovice, IČ: 26095025

Cena bez DPH: 226.792,24 Kč

Datum uzavření smlouvy: 13. 7. 2020