Veřejné zakázky

Dodávka pasivních antidekubitních matrací

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka pasivních antidekubitních matrací"

Vybraný uchazeč: LB BOHEMIA, s.r.o., Sovadinova 3431, 690 02 Břeclav, IČ: 26224461

Cena bez DPH: 351.900,- Kč

Datum uzavření smlouvy: 7. 11. 2022