Mikuláš

07.12.2017

V úterý 5. 12. navštívil náš domov Mikuláš, kterého doprovázel anděl s čertem, jako ztělesnění dobra a zla. Všichni uživatelé dostali nadílku, mohli si zazpívat koledy a vrátit se zpět do let svého mládí.