Veřejné zakázky

Nákup a montáž konvektomatu pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Nákup a montáž konvektomatu pro DDDV"

Vybraný uchazeč: ZRUŠENO

Cena bez DPH: -

Datum uzavření smlouvy: -