Veřejné zakázky

Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro prostory prádelny, ergoterapie a zázemí stravovacího provozu DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro prostory prádelny, ergoterapie a zázemí stravovacího provozu DDDV"

Vybraný uchazeč: KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nábřeží 523/7, 370 05 České Budějovice, IČ: 15769992

Cena bez DPH: 962.433,13 Kč

Datum uzavření smlouvy: 1. 7. 2020