Veřejné zakázky

Dodávka antidekubitních matrací pro DDDV

Zadavatel: Domov důchodců Dobrá Voda

Předmět zakázky: "Dodávka antidekubitních matrací pro DDDV"

Vybraný uchazeč: Stamed s.r.o., Toužimská 1705/25, 323 00 Plzeň, IČ: 29161941

Cena bez DPH: 173.913,04 Kč

Datum uzavření smlouvy: 26. 4. 2021