Projekty

Canisterapie

Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam, kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá se různých druhů plemen s průkazem původu, ale i bez něj.

Canisterapie přispívá také k rozvoji jemné a hrubé motoriky, podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu. Prostřednictvím canisterapie dochází k nácviku koncentrace a zvýšení pozornosti, rozvoji sociálního cítění, zlepšení kvality života.               


Canisterapie v Domově důchodců Dobrá Voda 

Canisterapie je v Domově důchodců Dobrá Voda realizována Výcvikovým canisterapeutickým sdružením Hafík Třeboň, a tak je tato stránka věnována především krátkému představení tohoto sdružení a jeho činnosti.

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík, z. s. vzniklo v lednu roku 2001 v Třeboni jako výcvikové canisterapeutické sdružení, které se zabývá výukou trenérů pro výcvik terapeutických psů, výcvikem canisterapeutických týmů a především praktikováním odborné canisterapie a felinoterapie. Podnětem k založení sdružení se stala především potřeba zavedení profesionálně prováděné canisterapie v České republice. Od roku 2008 je o.s. Hafík akreditovaným dobrovolnickým centrem.

Hlavním posláním této dlouhodobé akreditované dobrovolnické služby je pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům a pomoc při péči o mládež na území ČR.

Základními cíli tohoto sdružení je provádění canisterapie jako jedné z metod podpory psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií. Dále se zabývá realizací prožitkových aktivit se zaměřením na canisterapii, provádění edukačně - preventivní a poradenské činnosti, v neposlední řadě se sdružení zabývá poskytováním odborných informací všem zájemcům o canisterapii a felinoterapii (pořádání seminářů, přednášek, aj.). Dobrovolníci sdružení Hafík, z. s. působí v Jihočeském, Středočeském a Plzeňském kraji. Jedná se především o zařízení sociální péče, školy a školská zařízení, domovy pro seniory a další.

Uživatele Domova důchodců Dobrá Voda navštěvuje pravidelně každý týden za účelem realizace canisterapie 1 canisterapeutický tým (otestovaný pes + dobrovolník). Jak může být canisterapie (cílený kontakt mezi seniorem a terapeutickým psem) pro uživatele Domova prospěšná? Problémy uživatelů mohou mít různý charakter - zdravotní obtíže, změny týkající se kvality života, problémy s adaptací, pocity smutku a osamění aj. Pes se ukázal jako vhodný motivační a aktivizační prvek, který zkvalitňuje uživatelům Domova jejich život.

canisterapeutický tým na návštěvě domova
canisterapeutický tým na návštěvě domova