Dětská skupina Rybičky

Dětská skupina Rybičky

OTEVÍRÁME 1. 4. 2018!


Co je to dětská skupina?

Dětská skupina je další možností péče o děti předškolního věku a jejich fungování je založené na neziskové bázi.

Pro koho je určena?

Dětskou skupinu mohou navštěvovat děti od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv tvoří menší skupiny dětí, většinou do 12 dětí. Díky nižšímu počtu dětí může být péče poskytována kvalitně a s individuálním přístupem.

Jak funguji dětské skupiny?

V dětských skupinách za děti zodpovídají kvalifikované pečující osoby, vzdělané v pedagogické, zdravotnické, sociální či lékařské oblasti. Pro péči o děti má dětská skupina zpracován Plán výchovy a péče a svá vnitřní pravidla. Dále musí splňovat hygienické požadavky na prostory dle příslušných zákonů a vyhlášek.

Jaké jsou výhody dětské skupiny?

Dětské skupiny přispívají k lepšímu slaďování rodinného a profesního života, zajišťují individuální přístup k dítěti, zabezpečují větší počet pečujících osob, věnují se menšímu kolektivu dětí.